Ďakujeme všetkým účastníkom, partnerom a vystavovateľom za účasť.

Veríme, že kongres bol pre Vás prínosom nielen po stránke odbornej, ale i spoločenskej.
 
Knihu abstraktov nájdete TU.